Jak zostać członkiem Klubu Turystyki Kwalifikowanej "KOMPAS"
w Stalowej Woli?

1. Przyjść na spotkanie do siedziby klubu.
2. Wpłacić opłatę członkowską PTTK:
- opłata normalna roczna 65 zł. + 20 zł. dla nowo wstępujących,
- ulgowa roczna 40 zł. + 10 zł. dla nowo wstępujących
(dzieci, młodzież szkolna, emeryci, renciści, bezrobotni, kombatanci).
3. Aktywnie działać w klubie, proponować własne imprezy,
pomagać w realizacji inicjatyw innych członków klubu.